Foreningens formål

Bliv ven med IDA

Idas Venner er en støtteforening for Bogø-Stubbekøbing overfarten. Foreningens formål er i vedtægterne, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. nov. 2004, formuleret som følger:

"Foreningens hovedmål er at bevare og fremtidssikre Bogø–Stubbekøbing overfarten, ved at arbejde for at forbedre rutens overfartstal og økonomi.

Indenfor dette hovedmål søger foreningen bl.a. at forbedre information om og markedsføring af ruten, at udvikle oplevelsesmiljøet omkring overfarten, at støtte den løbende renovering af Ida, at få størst mulig indflydelse på beslutninger om overfarten og at rejse penge til foreningens arbejde".

Som det fremgår af andre undersider og menupunkter på denne hjemmeside, passer beskrivelsen af delmålene stadig ret godt som signalement af de konkrete aktiviteter, som foreningen faktisk har arbejdet med siden den stiftende generalforsamling.